Nieuws

Diverse reacties op oproep maispercelen met ritnaaldenschade

Gepubliceerd op
7 oktober 2020

Neemt de schade in mais door ritnaalden toe? Een graslandvoorvrucht kan de oorzaak zijn, maar wat is de rol van grasachtige vanggewassen? Of hebben we te maken met een nieuwe ritnaaldsoort? Op deze en aanverwante vragen worden in de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw antwoorden gezocht. Reacties met schademeldingen zijn nog steeds welkom.

In juni dit jaar is een oproep gedaan om maispercelen met ritnaaldschade te melden. Terwijl voorheen ritnaaldproblemen vooral voortkwamen na het scheuren van grasland, zijn er ook steeds meer meldingen van ritnaaldproblemen op percelen waar jaar op jaar mais staat, dus zónder graslandvoorvrucht. Naar de factoren die hier een rol spelen wordt gezocht.

Veel reacties

Op de oproep zijn tientallen reacties binnengekomen. In veel gevallen betrof dit schade na grasland, waarin vooral duidelijk werd dat een goede beheersingsmogelijkheid (zoals de zaaizaadbehandeling die jarenlang voorhanden was) erg gemist wordt. Hier liggen mogelijkheden voor bijvoorbeeld een vervangende behandeling of een aangepaste teeltstrategie.

Bij continuteelt van mais is een aantal mogelijke factoren genoemd die de schade kunnen verklaren. Zo zou op lichte gronden meer schade voorkomen en wordt gewezen op veranderende weers- en klimaatomstandigheden. De invloed van vanggewassen wordt veel genoemd, maar ook type en moment van grondbewerking.

In contact

Al met al zou de oorzaak voor de toename – en dus ook de oplossingsrichting – wel eens in één of meer kleine veranderingen kunnen zitten. Om het beeld hierop nog scherper te krijgen is daarom informatie van meer percelen en situaties gewenst, juist ook om mogelijkheden uit te kunnen sluiten. Onderzoeker Hilfred Huiting (hilfred.huiting@wur.nl / +31 6 30363065) komt daarom graag in contact met meer partijen (telers, loonwerkers, adviseurs) die te maken hebben met ritnaaldschade in mais, met name op continuteelt-percelen.