Nieuws

Duizendknoop hybride Fallopia × conollyana gevonden in wegberm

Gepubliceerd op
8 februari 2021

Bij een berminventarisatie langs de N310 ter hoogte van Elspeet is een Fallopia × conollyana plant aangetroffen. F. x conollyana is een kruising tussen Japanse duizendknoop en Chinese bruidssluier. Het was al langer bekend dat vrouwelijke exemplaren van Japanse duizendknoop kiemkrachtige zaden kunnen produceren en dat Chinese bruidssluier daarbij een belangrijke stuifmeelbron is. Behalve een eerdere melding in een tuin (2019) was de hybride tot nu toe nog niet in het wild aangetroffen.

Eerder onderzoek van de NVWA liet zien dat F. x conollyana onder veldomstandigheden weinig kiemkrachtig is. Deze hybride heeft namelijk eigenschappen van zowel de vader- als de moederplant, die beide een verschillende groeivorm hebben (rechtopstaande duizendknoop met wortelstokken versus een klimplant), en heeft daarom niet alle eigenschappen die Japanse duizendknoop heeft. De waarneming in de wegberm toont aan dat natuurlijke verspreiding via zaad in Nederland niet is uit te sluiten, maar het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over op welke schaal dit plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden in de toekomst.

Fallopia × conollyana in wegberm N310 (© De Groene Ruimte)
Fallopia × conollyana in wegberm N310 (© De Groene Ruimte)
Fallopia × conollyana in wegberm N310 (© De Groene Ruimte)
Fallopia × conollyana in wegberm N310 (© De Groene Ruimte)

Extra risico’s door zaadvorming

De vorming van zaad door kruisingen van de Japanse duizendknoop brengt nieuwe gevaren met zich mee. Door zaadvorming ontstaat een extra vermeerderings- en verspreidingswijze naast de verspreiding via wortel- en stengelfragmenten. Zaden worden gemakkelijk verspreid met de wind en via water waardoor de duizendknoop zich nog sneller kan verspreiden. Door generatieve voortplanting wordt de genetische variatie van de duizendknopen groter waardoor ze zich mogelijk beter kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden waardoor de concurrentiekracht nog groter wordt.

In dit licht wordt het extra belangrijk maatregelen te nemen om hybridisering en generatieve voorplanting door middel van zaadvorming te voorkómen, bijvoorbeeld door het (stimuleren van het) opsporen en verwijderen van mannelijke exemplaren van Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en bastaardduizendknoop.

Mogelijk handelsverbod op Aziatische duizendknopen

Om nieuwe introducties en verspreiding in het milieu als gevolg van handel zoveel mogelijk te beperken overweegt het ministerie van LNV een handelsverbod in te stellen voor Aziatische duizendknopen. Het verbod geldt voor drie soorten; Japanse duizendknoop (Fallopia japonica inclusief Fallopia japonica var. compacta), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica). De NVWA heeft het ministerie geadviseerd om de Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizendknoop bij de Europese Commissie voor te dragen voor opname op de Europese Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

Lees meer: