Eindsymposium PPS Ruwvoer en Bodem

Symposium

Eindsymposium PPS Ruwvoer en Bodem

Op 26 november 2019 opent de 'Boerinn’ te Kamerik haar deuren voor het eindsymposium van de PPS Ruwvoer en Bodem. De afgelopen 4 jaar hebben kennisinstellingen en het bedrijfsleven samengewerkt aan kennisontwikkeling over ruwvoerproductie en bodemmanagement binnen het publiek private samenwerkingsprogramma PPS Ruwvoer en Bodem.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

di 26 november 2019 10:00 tot 15:00

Locatie Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik
Prijs Gratis

Vier jaar onderzoek en samenwerking tussen Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en bedrijven uit de agrarische sector heeft geresulteerd in nieuwe kennis over ruwvoerproductie. Wat is de invloed van bodem en managementkeuzes voor de opbrengstpotentie van grasland en mais? Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de kringlooplandbouw? En hoe kunnen melkveehouders deze kennis toepassen in de praktijk?

Op het symposium Ruwvoer en Bodem worden de resultaten van de onderzoeken interactief gepresenteerd. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Yield gaps in maïs en gras
  • Bouwplanopbrengst en optimalisatie
  • Plant-bodem interacties bij grasteelt
  • Plant-bodem interacties bij maisteelt
  • Beslissingsondersteunende systemen/tools

Ben je een adviseur, melkveehouder of op een andere manier werkzaam in de agrarische sector? Dan ben je van harte welkom. Deelname is gratis en er is beperkt plaats. Meld je hieronder alvast aan.

Het symposium begint om 10 uur en eindigt om 15.00 uur met een afsluitende borrel. Het definitieve programma volgt binnenkort op deze webpagina.

Foto_collage_Nieuwsbericht_Eindsymposium PPS Ruwvoer en Bodem (002).jpg