Nieuws

Factsheet over Snijmaisopbrengsten in rassenproeven en praktijk

Gepubliceerd op
10 september 2021

Met deze factsheet wil de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw het verschil tussen snijmaisopbrengsten in rassenproeven en de praktijk onder de aandacht brengen.

Op rassenproefvelden neemt de opbrengst van snijmaïs jaarlijks toe met 250 kg droge stof per ha. Daarvan is 180 kg de verdienste van veredeling, terwijl veranderingen in weer en management een bonus van 70 kg opleverden. De praktijk houdt dat tempo niet bij; jaarlijks neemt daar de opbrengst toe met 195 kg droge stof per ha. Het verschil wordt mogelijk veroorzaakt door locatie en bodemvruchtbaarheid.