Nieuws

Factsheet over diepere beworteling grasland voor droogtetolerantie

Gepubliceerd op
10 september 2021

Een diepere beworteling van gras kan de gevolgen van droogte mogelijk beperken. Bodemkwaliteit speelt een belangrijk rol in de diepte van beworteling, maar er is weinig bekend over de waarde van verschillen in beworteling tussen rassen van Engels raaigras.

In onderzoek zijn kleine verschillen in bewortelingsdiepte aangetoond tussen rassen Engels raaigras, maar dit had geen effect op de droogtetolerantie. Van andere diepwortelende graslandsoorten zoals rietzwenkgras, vlinderbloemigen (rode klaver en luzerne) en kruiden (cichorei) is wel bekend dat ze beter bestand zijn tegen droogte.