Nieuws

Factsheets over het woelen van grasland en over doorzaaien

Gepubliceerd op
7 oktober 2020

Een tweetal factsheets met onderzoeksresultaten vanuit de vorige PPS Ruwvoer en bodem (2016-2019) willen we graag onder de aandacht brengen, namelijk 1) Grasland woelen tegen bodemverdichting en 2) Grasland doorzaaien voor levensduurverlenging.

Grasland woelen tegen bodemverdichting 

De bouwvoor van verdicht grasland kan worden gewoeld om de verdichting te verminderen en daarmee de opbrengst te verhogen en de levensduur te verlengen. De effecten van het woelen van de bouwvoor werden onderzocht in veldproeven op een perceel matig verdicht zand, een perceel sterk verdichte zavel en een perceel verdichte zware zeeklei. Gemeten werden onder andere de effecten op bodemstructuur, bodemvoorraad stikstof, snelheid van ontwatering, wortelgroei, en grasopbrengst.

Meer informatie over grasland woelen tegen bodemverdichting en aanbevelingen voor de praktijk wordt beschreven in de factsheet.

Grasland doorzaaien voor levensduurverlenging 

Na verloop van tijd gaat de botanische samenstelling van grasland achteruit, waardoor naast de opbrengst vooral ook de voederwaarde afneemt.  Grasland vernieuwen door ploegen en opnieuw inzaaien is echter onwenselijk, vanwege de kosten, het verlies van opgeslagen koolstof en nutriĆ«nten en het verlies van bodemleven. Doorzaaien van blijvend grasland met Engels raaigras kan het aandeel van deze gewenste grassoort in de zode mogelijk verhogen, de botanische achteruitgang vertragen en zo de levensduur van grasland verlengen.

Factsheet 9 foto grasland doorzaaien.jpg