Dossier glyfosaat

Dossier

Glyfosaat

De discussie over het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw gaat over meer dan de middelen zelf. Een combinatie van verschillende teeltsystemen, zoals preventie, mechanische en biologische bestrijding en af en toe gerichte chemische gewasbescherming als laatste redmiddel draagt bij aan effectiviteit, duurzaamheid en biodiversiteit. In dit dossier vindt u het onderzoek van Wageningen University & Research rondom glyfosaat en geïntegreerde gewasbescherming.

Binnen dit zogenaamde ‘integrated pest management’ speelt bij de bestrijding van akkeronkruiden glyfosaat een belangrijke rol. Door het bijvoorbeeld eens in de 6 of 7 jaar in te zetten in een meerjarenaanpak van onkruidbestrijding worden meerjarige onkruiden effectief bestreden, waardoor in de overige jaren mechanische onkruidbestrijding optimaal mogelijk is.

De middelen die worden gebruikt in de integrale aanpak moeten vanzelfsprekend voldoende veilig voor milieu en volksgezondheid zijn. Dat wordt gewaarborgd door de toelatingseisen die worden getoetst door de CTGB.

Daarnaast is het dan van groot belang dat de middelen alléén worden ingezet zoals ze zijn bedoeld in de integrale benadering van de gewasbescherming.

In dit dossier wordt kennis op een rij gezet die bestaat over glyfosaat, zodat de discussie zoveel mogelijk op basis van feiten kan worden gevoerd.

Nieuws