Project

Groenere planten, meer CO2-opslag

Kunnen we het aantal bladgroenkorrels in planten optimaliseren, zodat er meer fotosynthese kan plaatsvinden? Hierdoor kunnen planten meer CO2 opslaan en een nog grotere rol spelen voor ons klimaat.

Op zoek naar genetische schakelaars

Doel van dit onderzoek is het optimaliseren van het aantal bladgroenkorrels in planten. We zoeken naar genetische schakelaars die het aantal chloroplasten verhogen, zodat er meer bladgroen (chlorofyl) in de bladeren gevormd wordt en er meer fotosynthese kan plaatsvinden. Daardoor kunnen planten meer CO2 opslaan, zodat ze nog beter kunnen worden ingezet om ons klimaat te beschermen.

Optimaliseren schakelaars voor meer bladgroen

De technologie richt zich op het identificeren van transcriptiefactoren en andere genetische schakelaars die de hoeveelheid bladgroen beïnvloeden. Vervolgens wordt gekeken naar het introduceren van deze schakelaars in modelplanten zoals tabak via 'metabolic engineering', en het gecontroleerd aan- en uitzetten van deze schakelaars. We willen hiermee vooral onderzoeken wat de kosten en baten zijn van hogere gehalten aan bladgroen in een plant. Uiteindelijk moet dit leiden tot planten die zo efficiënt mogelijk met verschillende lichthoeveelheden kunnen omgaan; niet alleen in kassen maar ook in het veld.