Seminar

Kenniscafé: Irrigatie binnen precisielandbouw

Op dinsdag 30 november van 15.00 tot 16.30 uur vindt het online Kenniscafé Irrigatie binnen precisielandbouw plaats; een belangrijk thema binnen precisielandbouw. Voor agrarische bedrijven wordt het steeds belangrijker om te sturen op waterkwantiteit en -kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan effecten van extremen in neerslag en verzilting op de productie en de biodiversiteit.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

di 30 november 2021 15:00 tot 16:30

Locatie Online event

Datagestuurde precisie-irrigatie met innovatieve technieken en systemen wordt steeds meer een must voor een duurzame landbouwproductie. In het Kenniscafé wordt kennis uit verschillende projecten toegelicht en besproken.

Wat gaan we doen?

In deze editie van het Kenniscafé geven onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en projectleiders van POP3-innovatieprojecten u inzicht in de laatste resultaten. Tevens bespreken zij kansen en uitdagingen. Deelnemers kunnen hun vragen inbrengen in de discussie.

Programma
15.00 Opening: Corne Kempenaar (WUR / Aeres University of Applied Science)
15.10 Ontwikkeling van irrigatiesignaal, PPS-project: Idse Hoving (WUR)
HW2O - klimaatadaptief bodemvochtbeheer, POP3-project: Peter Lerink (HWodKa)
Discussie
15.45 DeltaDrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten, POP3-project: Beatriz de la Loma González (Acacia Water)
Beregenen op Maat, Kennis op Maat project: Johan Booij (WUR)
Discussie
16.20 Samenvatting discussie
16.30 Einde
Kenniscafé is een initiatief van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deze editie wordt samen met Regiebureau POP en Wageningen University & Research georganiseerd. Tijdens een gezamenlijk georganiseerde thematische netwerkbijeenkomst in 2019 bleek dat er raakvlakken zijn tussen irrigatieprojecten van de Topsectoren en POP3. We zoeken naar een goede afstemming tussen beide programma’s.