Nieuws

Koninklijk echtpaar bezoekt WUR Lighthouse farm in Ierland via hologram

Gepubliceerd op
13 juni 2019

Hypervooruitstrevende boerenbedrijven die op een duurzame manier voedsel produceren: Wageningen University & Research werkt aan een netwerk van Lighthouse farms die dienen als wereldklaslokaal en laboratorium voor het ontwikkelen van duurzame landbouwsystemen. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima nemen op donderdag 13 juni - via een hologram - een kijkje bij één van de boerderijen tijdens zijn staatsbezoek aan Ierland.

Vanaf de Botanische tuin, het groenste plekje van Dublin, waant het Koninklijk echtpaar zich even op de historische Ierse werelderfgoedlocatie The Lands at Dowth. Daar ontwikkelt het bedrijf Devenish Nutrition een landbouwsysteem voor de productie van gezond rundvlees van bodem tot gras tot dier. Zo restaureren ze landschapselementen als bossages en houtwallen om het bedrijf klimaatneutraal te maken en ruimte te bieden voor vee èn wild. 'We richten de blik via de hologram even op de toekomst: wat voor landbouwsystemen hebben we in 2050 nodig om genoeg voedsel te produceren binnen de grenzen die onze planeet stelt,' zegt hoogleraar Farming Systems Ecologie Rogier Schulte. 'Devenish Nutrition heeft die sprong naar 2050 al gemaakt: het bedrijf werkt aan het klimaatneutraal produceren van gezond vlees. Aangezien er geen tijd is de boerderij zelf te bezoeken, brengen we de Koning virtueel naar het bedrijf.'

Mozaïek van landbouwsystemen

Wageningen University & Research werkt aan een mozaïek van zulke geoptimaliseerde systemen. Schulte: 'De grote uitdaging is om wereldwijde landbouwsystemen zo te transformeren dat ze bijdragen aan de voedselzekerheid en efficiënt gebruik maken van hulpbronnen. De systemen moeten ook zorgen voor stabiliteit en veerkracht en zo min mogelijk impact hebben op het milieu. Hiervoor zijn individuele oplossingen nodig voor individuele boerderijen en regio's. Oplossingen die rekening houden met verschil in cultuur, klimaat en lokale omstandigheden.'

Lighthouse farms

Hologram

De Lighthouse farms stellen boeren, onderzoekers, stakeholders en studenten in staat om circulaire landbouw (kringlooplandbouw die draait op het principe dat alle biomassa optimaal wordt gebruikt) te verbeteren. Deze testlocaties dienen ook als een bron van inspiratie en nieuwe kennis. 'Zo werken we met augmented reality: via een hologram kunnen verschillende partijen vanuit verschillende ruimtes met elkaar een stuk land indelen om een zo duurzaam mogelijke landbouw te realiseren. Als je bedrijfsgegevens invoert, kun je direct zien wat de gevolgen zijn op het gebied van klimaat, inkomen of bodemkwaliteit,' zegt Rogier Schulte. 'Ingewikkelde materie wordt toegankelijker. Hierdoor ontstaat veel meer ruimte voor discussie over prioriteiten. En nog een voordeel: je neemt de techniek gemakkelijk mee in een rugzak.'

Lighthouse netwerk

Voor het eind van het jaar zullen twaalf bedrijven deel uitmaken van het Lighthouse netwerk. De Lighthouse farms zitten nu nog in landen als Indonesië, Ierland, Finland en Brazilië. De onderzoekers willen hier ook een Nederlands bedrijf aan toevoegen. 'We gaan een zorgvuldige keuze maken uit de prachtige initiatieven die Nederland al rijk is.'

Feitjes

  • De Europese Commissie stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar aan het gezamenlijk onderzoek van WUR, Devenish Nutrition en University College Dublin, voor het aannemen van vijf jonge onderzoekers zodat het bedrijf verder kan werken aan: healthy farm, healthy people, healthy planet.
  • Wageningen University & Research geeft op 11 december 2019 een workshop waarbij alle aangesloten Lighthouse farms uitleg geven over hun werkzaamheden.
  • Momenteel bestaat het Lighthouse farm netwerk uit zeven bedrijven. Eind dit jaar zullen dat er twaalf zijn.