Nieuws

Landbouwontwikkeling in Afrika: welke factoren tellen?

Gepubliceerd op
8 november 2019

Wat is de reden dat landbouw in Afrikaanse landen minder oplevert dan op andere plekken? Henk Breman (oud- Wageningen University & Research (WUR)), Tom Schut (WUR) en No'am Seligman deden onderzoek naar de landbouwontwikkeling sinds 1960 in 54 Afrikaanse landen. Ook keken ze naar de mogelijkheden om die ontwikkeling in een versnelling te brengen. Hun bevindingen zijn te lezen in het boek "From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africa".

De presentatie van het boek, georganiseerd door de vakgroep Plantaardige Productiesystemen, vindt plaats op dinsdag 12 november, vanaf 15.30 in Radix.

Opbrengstgroei

De onderzoekers groepeerden voor hun boek 49 van de 54 Afrikaanse landen in zes klassen, op basis van de snelheid van opbrengststijging op landbouwgrond sinds 1960. De gunstigste klasse kent een groei die gelijk is aan het wereldgemiddelde, de beroerdste heeft nu nog lagere opbrengsten dan in 1960. Bekeken van de klasse met de grootste groei naar de klasse met het minste groei, neemt het gebruik van kunstmest sterk af en de voedselonzekerheid toe.

Ook analyseerden de onderzoekers de landbouwkundige en de sociaaleconomische verschillen van de klassen. Daaruit blijkt geen duidelijke invloed tussen landbouwontwikkeling en bodem en klimaat. Daarnaast zijn in alle Afrikaanse landen regio's waar akkerbouw gebruik kan maken van moderne productiemiddelen.

Sociaaleconomische factoren

De landen in deze zes klassen kennen wel duidelijke verschillen op sociaaleconomisch gebied. Hoge bevolkingsdichtheid, gunstige transportfaciliteiten, inkomen per hoofd van de bevolking, prijsbeleid en CO2-emissie bleek positief gecorreleerd met landbouwontwikkeling. Negatief gecorreleerd zijn bijvoorbeeld instabiliteit en corruptie, grote verschillen in de positie van mannen en vrouwen, en de economische dominantie van de landbouw.

Wilt u meer weten?

Kom op dinsdag 12 november naar de boekpresentatie.

Locatie: W01 in Radix, gebouw 107, Droevendaalsesteeg 1, Wageningen

Programma
Vanaf 15:30 uur Ontvangst
15:45-16:30 uur Henk Breman, "Fertilizer for peace"
16:30-17:00 uur Discussie o.l.v. Prof. Ken Giller