Webinar

Live uitzending: Meer waarde van de groen(e)bemester

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Voor Wageningen University & Research (WUR) en Agrio een reden om De Groenbemesterdagen te organiseren.

Organisator Wageningen University & Research en Agrio
Datum

di 22 juni 2021 13:00 tot 14:40

Prijsomschrijving Gratis