Nieuws

Meerjarige proef mais en vruchtwisseling vanuit de lucht gevolgd

Gepubliceerd op
23 juni 2020

In Lelystad ligt vanaf 2009 een proef waarin verschillende vruchtwisselingen en grondbewerkingssystemen met elkaar vergeleken worden. Dit jaar worden voor het eerst drone opnamen gemaakt. De foto geeft een overzicht van het veld voor aanvang van het groeiseizoen 2020.

Deze proef die bijna 2 hectare groot is bestaat uit 180 veldjes. De verschillende grondbewerkingen liggen in stroken in de lengte richting van het veld in 3 herhalingen. De grondbewerkingen zijn al ruim 10 jaar op dezelfde plek voortgezet en varieert van ploegen, niet kerende bewerking, alleen stroken bewerken tot nauwelijks bewerken (no till). Gedurende deze jaren werd mais afgewisseld met verschillende groenbemesters en gras.

In een klankbordgroep met boeren en bedrijfsleven wordt momenteel bediscussieerd welke aspecten van vruchtwisseling verder onderzoek in deze proef vragen. In het kader van het Europese onderzoek DiverIMPACTS wordt geëxperimenteerd met mengteelten van mais met bonen of sorghum en wintergewassen (gras en rogge-wintererwt) zonder externe inputs. Het Europees project IWMpraise volgt de meerjarige onkruidontwikkeling in een deel van de proef. De meetgegevens in de proef kunnen worden gebruikt om het gebruik van dronebeelden voor de praktijk verder te optimaliseren.

Resultaten uit de proef zijn reeds op twee manieren (in factsheet en artikel) gepubliceerd, zie:

  1. Factsheet ‘Bodem onder een duurzame en renderende maïsteelt
  2. Vorig jaar is er tijdens de European Conference on Crop Diversification (18-21 september 2019 in Boedapest, Hongarije) een samenvatting van de publicatie, “To mix or not to mix? Working on crop diversification in the silage maize dominated landscape in the Netherlands” gepresenteerd. Op pagina 172 van het Book of Abstracts van deze conferentie staat de bijdrage van Wageningen University & Research, Nordic Maize Breeding en LVR Zaden.