Symposium

Minisymposium PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Op 25 november presenteren onderzoekers van Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut de eerste resultaten van het onderzoek van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw. Het symposium vindt plaats in conferentiecentrum De Werelt te Lunteren.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

do 25 november 2021 09:30 tot 15:00

Locatie Conferentiecentrum De Werelt in Lunteren

Het minisymposium is een fysieke bijeenkomst die gehouden wordt onder de dan geldende COVID maatregelen. Ook zal er beperkt mogelijkheid zijn om via een digitale verbinding (Teams) de dag te volgen.

Programma

Het programma is nog niet volledig vastgesteld, maar zal er globaal als volgt uitzien:

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.30 Plenair deel

Er zijn drie workshoprondes. In elke workshopronde worden dezelfde drie werkpakketten (Grasland, Mais en andere voedergewassen en Duurzaam bouwplan) besproken. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers de gelegenheid gehad om van elk werkpakket een workshopronde te volgen.

10.30 – 11.15 Workshops 3 werkpakketten
11.15 – 11.30 Wisselpauze
11.30 – 12.15 Workshops 3 werkpakketten
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Workshops 3 werkpakketten
14.15 – 14.30 Wisselpauze
14.30 – 15.00 Plenaire afsluiting aansluitend gelegenheid voor een drankje In het afsluitende plenaire deel volgt een terugkoppeling uit de workshoprondes.

Registratie

Via de aanmeldpagina kunt u zich registreren voor deelname. Een link naar de digitale versie krijgt u vervolgens een dag voorafgaande aan het minisymposium toegezonden.

Over PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

De PPS zoekt naar mogelijkheden voor het realiseren van ambities die o.a. geformuleerd zijn in de LNV visie op kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord, en het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

De doelen van het nieuwe onderzoeksprogramma zijn:

  • Verlaging van de emissies/verliezen van koolstof, nutriënten en pesticiden naar lucht en water
  • Verhoging van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie
  • Duurzaam bodembeheer voor productievermogen en maatschappelijke diensten op de korte en lange termijn
  • Verhoging van de biodiversiteit in grasland en akkerbouwmatige ruwvoederproductie.
  • Optimalisatie van ruwvoederproductie per oppervlakte eenheid
  • Verhoging van de ruwvoerkwaliteit en benutting
  • Verhoging van nutriëntenefficiëntie in de teelt