Dossier

Multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw is een verzamelbegrip voor bedrijven die hun agrarische productie en omgeving combineren met het leveren van diensten aan de samenleving: zorglandbouw, boerderijeducatie, boerderijwinkels/korte ketens, agrarische kinderopvang, agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme. Bij al deze diensten gaat het om de relatie tussen de boerderij en burgers/consumenten. Multifunctionele landbouw is dus het (her)verbinden van de landbouw en de samenleving.

Wageningen University & Research doet onderzoek naar de groei en potentie van de multifunctionele landbouw. Wij ontwikkelen samen met de multifunctionele ondernemers nieuwe bedrijfsconcepten en verdienmodellen en ondersteunen deze door onderzoek naar benodigde competenties en vaardigheden.

Nieuws

Klik op de afbeelding om naar het artikel te gaan: Nieuwe klanten op de boerderij

In Wageningen World: Nieuwe klanten op de boerderij - Een achtergrondverhaal over boerenbedrijven die agrarische productie combineren met zorg, camping of een winkel. Dit vraagt veel ondernemerschap. - 2016

Projecten

Multifunctionele landbouw in Nederland infographic

Wageningen World © Steffie Padmos
Wageningen World © Steffie Padmos