Project

MycoKey - Mycotoxin management in food and feed chains

Dit HORIZON 2020-project is een gezamenlijk initiatief van de EU en China ter vermindering van mycotoxineverontreiniging van voedsel en diervoeder, gericht op maïs, tarwe en gerst. Integratie van diverse gegevens (resistentie van de variëteit, ontwikkelingsstadium van het gewas, veldobservaties, weergegevens) in ICT-tools waarmee stakeholders in de gehele keten de bestemming van hun partijen kunnen aanpassen.

MycoKey richt zich op de belangrijkste gevoelige gewassen maïs, tarwe en gerst, op de bijbehorende toxine producerende schimmels en hun mycotoxinen (aflatoxinen, deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, fumonisinen). Het project voegt belangrijke informatie samen met praktische beheermethoden voor mycotoxinen in een slimme ICT-tool (MycoKey App), gebaseerd op het Akkerweb-platform. Zo krijgen de stakeholders de benodigde snelle, op maat gemaakte voorspellingen en informatie over verontreinigingsrisico/-gehalte, beslissingsondersteuning en suggesties voor maatregelen.

Het MycoKey-project wordt gecoördineerd door het Italiaanse instituut voor voedselproductiewetenschappen (ISPA). Onderzoekers van Wageningen Plant Research zijn verantwoordelijk voor het monitoren van toxigene schimmels en voor de ontwikkeling van ICT-oplossingen voor ketenmanagement.

Doel

Ontwikkeling van innovatieve en geïntegreerde oplossingen ter ondersteuning van stakeholders bij de besluitvorming over een effectief en duurzaam beheer van mycotoxinen in de gehele voedsel- en diervoederketen.

Proces

Het onderzoek wordt uitgevoerd in diverse werkopdrachten. De focus van Mycokey ligt op:

  • Ontwikkeling van detectie ter plaatse van bekende schimmels en NEXT Generatin Sequencing (NGS) voor het monitoren van opkomende toxigene populaties
  • Ontwikkeling van een mobiele app voor beslissingondersteuning voor boeren en andere stakholders in de keten

Te leveren producten

  • Een slimme ICT-tool: de MycoKey App. Met deze app krijgen stakeholders de benodigde snelle, op maat gemaakte voorspellingen en informatie over verontreinigingsrisico/-gehalte, beslissingsondersteuning en praktische, betaalbare suggesties voor maatregelen
  • Strategisch gerichte hulpmiddelen en methoden, die rendabel zijn bij toepassing in het veld, bij de opslag en tijdens de verwerking van het vervoer
  • Veilige alternatieven voor gebruik van verontreinigde partijen.