Nieuws

Proef biologische strokenteeltproef in Valthermond

Gepubliceerd op
16 april 2020

Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Research (WUR) gaan onderzoek doen naar biologische strokenteelt bij proefboerderij 't Kompas in Valthermond. Op een proefakker worden stroken met verschillende gewassen geteeld, zoals aardappel, gerst, suikermais en grasklaver. Er wordt onderzocht wat dit betekent voor de opbrengst, ziekten en plagen, de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem.

Strokenteelt maakt het mogelijk jaarrond voedsel en een schuilplek te bieden aan insecten, akkervogels en kleine zoogdieren. Dat is goed voor de biodiversiteit die op dit moment zeer onder druk staat in het agrarisch gebied. De proef duurt drie jaar en wordt gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het nationaal onderzoeksprogramma PPS gewasdiversiteit.

Door de recente aandacht voor het verlies aan biodiversiteit en de zoektocht naar mogelijkheden om te werken aan herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied, staat strokenteelt extra in de spotlights. Reeds lopend, langjarig onderzoek naar bodemkruipende insecten in strokenteelt van de WUR laat de grote potentie zien van het systeem in de bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit.

Farminar

Op 3 september is een farminar georganiseerd waarin onderzoekers, de bedrijfsleider, een teler en de gedeputeerden van de provincie Groningen en Drenthe met de online deelnemers in gesprek gingen over het project. Tijdens de farminar zijn ervaringen met het teeltsysteen en biologische landbouw op dalgrond uitgewisseld.

De volledige farminar, inclusief discussie is opgenomen en terug te kijken in onderstaand filmpje. Het was de bedoeling om de farminar eerst buiten, voor de stroken uit te zenden, maar door slechte weersomstandigheden moesten we helaas toch uitwijken naar binnen. De geluidskwaliteit van het filmpje is soms wat beperkt.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bodem

Het bedrijf Bioclear Earth brengt bij deze proef de microbiologie van de bodem in kaart. Dit proefveld wordt vergeleken met een akker waar gangbaar een gewas verbouwd wordt. De technieken die het bedrijf gebruikt om het genetisch materiaal van de aanwezige bacteriƫn en schimmels te detecteren, kunnen bijvoorbeeld in beeld brengen dat er bacteriƫn aanwezig zijn die stikstof kunnen vastleggen. Of dat er schimmels zijn die dood organisch materiaal kunnen afbreken.

Samen leren

De nieuwe proef in Valthermond is onderdeel van een landelijk opererend netwerk van experimenten met strokenteelt. Ook is rondom de strokenteelt in Valthermond een regionaal netwerk van telers en onderzoekers gevormd. Zij formuleren samen de onderzoeksvragen en aandachtspunten, en brengen met elkaar leren en doen in de praktijk.