Project

Receptomics van gezondheid gerelateerde voedingscomponenten

Doel: Meting van de effecten van voedingscomponenten op receptoren die aanwezig zijn in de darm

Werkwijze: Meting van de activatie van specifieke receptoren in darmcellen in respons op componenten en simultane meting van de secretie van verzadigingshormonen en neurotransmitters

Resultaten: Demonstratie dat de gut on chip technologie bruikbaar is om in vitro de fysiologische effecten van voedselcomponenten op de darm dynamisch te meten.

Publicaties