Workshop

Vakbeurs Openbare Ruimte: lezing en workshop

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 22 september tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte deel te nemen aan de lezing en workshop die vanuit de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit worden gegeven.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

wo 22 september 2021 10:00 tot 10:30

wo 22 september 2021 11:00 tot 12:00

Duur De lezing duurt tot 10.30, daarna begint de workshop om 11.00 uur.
Locatie Vakbeurs Openbare Ruimte, Lezingenzaal 3

Tijdens de lezing komen diverse aspecten van biodiversiteit in graslanden aan de orde. In de workshop lichten we het lopende onderzoek binnen de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit toe en gaan we in op diverse vragen over hittestress en hittebestendigheid van grasvegetaties en over biodiversiteit.

Lezing ‘Vergroten biodiversiteit in grasvegetaties; wat, hoe en waarom?’

In ons intensief gebruikte agrarisch landschap is de biodiversiteit vaak minimaal. Zware bemesting en bestrijdingsmiddelen hebben voor een grote afname van onder andere plantensoorten en insecten gezorgd. Lintvormige elementen zoals wegbermen, slootkanten en dijken zijn vaak de enige plekken waar soorten kunnen leven waarvoor elders in het agrarisch landschap geen plaats meer is. Vaak zijn dit grasachtige vegetaties. Ook in stedelijk gebied kunnen graslanden bijdragen aan de biodiversiteit.

Maar wat is belangrijk bij biodiversiteit in graslanden? Wat is een goed beheer, moet je wel of niet gaan inzaaien en waar moet je dan op letten? En hoe stimuleer je zowel flora als fauna? Is er verschil in aanpak tussen stedelijke omgeving en het buitengebied? Diverse aspecten van biodiversiteit in graslanden zullen aan de orde komen in deze lezing.

Tijdstip: 10.00 tot 10.30 uur.
Spreker: Friso van der Zee, Wageningen University & Research.

Workshop ‘Hoe kunnen we grasvelden klimaatbestendiger en biodiverser maken?’

We kunnen er niet meer omheen, ons klimaat is aan het veranderen; droogte, hitte of juist wateroverlast komt steeds vaker voor. Ook grasvelden ondervinden hiervan gevolgen, maar grasvelden kunnen ook juist een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het verlagen van de temperatuur in de stad of door ruimte te geven aan biodiversiteit en te zorgen voor meer beleving voor burgers.

In de workshop gaan we aan de hand van stellingen met het publiek de discussie aan hoe grasvelden (waaronder sportvelden, parken en golfbanen) weerbaarder gemaakt kunnen worden. Ook gaan we in op vragen als: ‘Waar liggen kansen om naast het hoofdgebruik van grasvelden ook andere functies te kunnen vervullen?’, ‘In hoeverre is het bij het verhogen van biodiversiteit belangrijk om te kijken naar inheemse kruiden?’ en ‘Hoe kunnen we biodiversiteit inzetten bij het beheer van grasvelden nu steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden?’.

Tijdstip: 11.00 tot 12.00 uur.
Sprekers: Joep Frissel, Wageningen University & Research & Jan-Rinze van der Schoot, Wageningen University & Research