Nieuws

Verhogen aandeel Engels raaigras past na vierde snede

Gepubliceerd op
5 augustus 2022

Veehouders kunnen de levensduur van hun blijvend grasland verlengen met doorzaai van Engels raaigras. September is een goed moment om dit te doen. Een studie van Herman de Boer en Henk Schilder, verbonden aan Wageningen University en Research, doen aanbevelingen voor doorzaai.

‘De omstandigheden worden richting het eind van het groeiseizoen gunstiger voor graslandverbetering met doorzaaien’, zegt Herman de Boer. ‘De hoeveelheid licht wordt duidelijk minder, waardoor kiemplanten minder concurrentie hebben van het bestaande gras. Daarnaast is de vochtvoorziening meestal beter, omdat er minder vocht verdampt en er meestal meer regen valt.’

Er vallen meerdere gunstige omstandigheden samen in september, waardoor dit de optimale periode is om doorzaai toe te passen en het aandeel Engels raaigras in percelen te verhogen. De Boer denkt dat telers dit jaar mogelijk meer dan vorig jaar zullen zien dat herstelwerk aan het gras nodig is. ‘Dat hangt samen met de droogte die we dit jaar gehad hebben. Daardoor is er grotere kans op schade aan het grasland.’

De Boer raadt telers aan gebruik te maken van de kennis rond optimale zaaiomstandigheden en goed voorbereid aan de slag te gaan. Het slagen van doorzaai hangt in hoge mate samen met de goede omstandigheden voor het zaad. De adviezen van de onderzoekers hebben dan ook alles te maken met de vochtvoorziening, aandacht voor goede toepassing van de machines, en het geven van ruimte aan het nieuwe gras. Vooraf kort maaien en stevig eggen onder droge omstandigheden verwijdert ongewenste soorten, maakt ruimte in de zode voor de kiemplanten en is goed voor het resultaat. Aanrollen van het doorgezaaide land verbetert de vochtvoorziening en daarmee de opkomst. Bij uitblijven van regen, kan de teler eventueel nog beregenen na zaai.

De Boer stelt dat doorzaaien bij kan dragen aan kostenbeheersing en verdere verduurzaming van de veehouderij, omdat minder scheuren het verlies van mineralen verlaagt en bijdraagt aan behoud van organische stof en bodemleven.

Samen met bedrijfsleven en overheid

Het onderzoek van De Boer en Schilder vindt plaats binnen het kader van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw. De PPS is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingsindustrie en de agrarische productieketen.

Het complete rapport over het eerste veldonderzoek staat online, met in de bijlage de laatste versie van de praktische richtlijnen voor doorzaaien.

Auteur: Jorg Tonjes