Nieuws

Wat kost vertical farming?

Gepubliceerd op
16 april 2019

Hoe kan vertical farming bijdragen aan de (inter)nationale voedselproductie? Die vraag is complexer dan hij lijkt. Want het antwoord is niet alleen afhankelijk van de productie, maar ook van kosten voor water, energie en CO2. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoekt samen met TU Delft de haalbaarheid van deze nieuwe productiemethode.

Hoeveel kost het om bijvoorbeeld een krop sla te produceren? Voor de teelt in kassen in Nederland is het antwoord redelijk bekend. Zo zijn er kasmodellen en groeimodellen die voorspellen hoe hoog de productie zal zijn bij een bepaald verbruik van water, energie en CO2. Maar die modellen zijn niet geschikt voor de teelt in een vertical farm. Reden daarvoor is dat door de gesloten constructie van een vertical farm een teler anders zal moeten omgaan met bijvoorbeeld warmte, koeling en ontvochtiging.

Hoeveel energie gebruikt een vertical farm?

De hamvraag bij het vergelijken van beide teeltsystemen is: hoeveel energie heeft een teelt in een vertical farm nodig? De behoefte aan water en CO2 is vele malen lager dan in een 'traditionele' kas, maar dat geldt niet voor het koelen en ontvochtigen van het binnenklimaat. De hoge interne warmtelast en de afwezigheid van natuurlijke ventilatie zorgen voor een hoge behoefte aan koeling, en dus voor veel restwarmte.

Restwarmte benutten in de stad

De vraag is of deze restwarmte ook gebruikt zou kunnen worden in de stedelijke omgeving. Want een van de grote verschillen is dat vertical farming kan plaatsvinden in de stad, en dus energie zou kunnen uitwisselen met andere gebruikers. Die andere gebruikers kunnen klanten zijn van de restwarmte van de vertical farm.

Vertical farming. Foto: Guy Ackermans
Vertical farming. Foto: Guy Ackermans

Financiƫle haalbaarheid in vijf stappen

In vijf stappen werken WUR en TU Delft om de haalbaarheid van vertical farms door te rekenen. In de eerste stap wordt onderzocht wat planten doen met energie in een gesloten teeltsysteem. In de tweede stap staat de energievraag centraal: hoeveel energie heeft vertical farming exact nodig? Stap drie gaat over de optimalisatie van dit energieverbruik en stap vier over het integreren van de farm in de stad. Uiteindelijk wordt in stap vijf deze informatie gebruikt om de financiƫle haalbaarheid te berekenen. Eind 2019 is het onderzoek gereed.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij Staay Food Group, Westland Infra en de Top Sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (EU-2016-01) via EFRO Fieldlab Freshteq.