Nieuws

Welke witte klaver-rassen zijn het meest persistent?

Gepubliceerd op
18 mei 2020

In het Werkpakket Grasland van de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw wordt onderzoek naar grasklaver ook meegenomen. Onder andere wordt gekeken naar de eigenschappen van rassen van witte klaver.

In de proeven liggen rassen van witte klaver in een mengsel met Engels raaigras. Naast bekende rassen als Alice en Merwi zijn in 2019 dertien nieuwere rassen gezaaid. In 2020 en 2021 wordt de gezamenlijke grasklaveropbrengst gemeten en het concurrentievermogen gevolgd. De resultaten worden uiteindelijk in de Rassenlijst gepubliceerd.

In de lead foto (genomen in april 2020) is het verschil in het aandeel klaver tussen twee rassen te zien. Het vermogen van witte klaver om zich goed in stand te kunnen houden onder wisselende omstandigheden wordt grotendeels bepaald door het aantal stolonen dat een plant kan ontwikkelen. In 2020 zullen metingen worden gedaan in verschillende witte klaver rassen. Dit om inzichtelijk te maken welke rassen een hoog potentieel hebben op een goede persistentie.