Nieuws

Wetenschappelijke publicaties PPS Green Deal goed ontvangen

Gepubliceerd op
13 januari 2021

Samen met bedrijven en organisaties die zich bezighouden met biologische gewasbeschermingsmiddelen heeft Wageningen University & Research (WUR) de afgelopen jaren geparticipeerd in het PPS-project Green Deal. De samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal wetenschappelijke studies die aanleiding geven om knelpunten in het toelatingstraject van groene gewasbeschermingsmiddelen uit de weg te ruimen. Een jaar na publicatie blijken beide artikelen veelvuldig te zijn bekeken.

Het onderzoek binnen de PPS Green Deal was vooral gericht op microbiële middelen waar een inventarisatie van de fundamentele kennis nog ontbreekt, en heeft geleid tot twee artikelen.

Frontiers in Plant Science

Het artikel ‘Mode of action of microbial biological control agents against plant diseases: relevance beyond efficacy’ (Köhl, Kolnaar & Ravensberg, 2019) verscheen in het blad ‘Frontiers in Plant Science’.

Frontiers is een peer-reviewed medium, wat betekent dat andere onderzoekers - niet betrokken bij het artikel - er hun goedkeuring aan hebben gegeven. Inmiddels is het artikel volgens de uitgever meer dan 47.000 keer bekeken, hetgeen uitzonderlijk veel is voor een dergelijk artikel. Nog veelzeggender is de toelichting van de uitgever dat het wetenschappelijke artikel daarmee beter scoort van 99% van alle andere artikelen die zijn gepubliceerd in Frontiers in deze periode.

BioControl

Een tweede studie die dankzij de PPS Green Deal kon worden gefinancierd was die naar het gedrag van micro-organismen in het milieu: ‘Ecological arguments to reconsider data requirements regarding the environmental fate of microbial biocontrol agents in the registration procedure in the European Union’ (Köhl, Booij, Kolnaar & Ravensberg, 2019). Deze studie is na een peer-review gepubliceerd in het tijdschrift BioControl, dé autoriteit op dit gebied. Hier stond de teller eind december op ruim 3500 bezoekers. Daarmee is  het de meest bekeken publicatie in BioControl in het afgelopen jaar.

Kansen voor efficiëntere toelatingsprocedure

Biologische beheersing van ziekten en plagen biedt veel opties om gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen te vervangen. “In de toekomstige weerbare teeltsystemen gaan biologische middelen een bijzonder rol spelen omdat hiermee knelpunten selectief kunnen worden aangepakt zonder schadelijke effecten op de microbiële buffering van het teeltsysteem”, zegt WUR-onderzoeker Jürgen Köhl. “Een van de grootste belemmeringen voor de toepassing van biologische gewasbeschermingsmiddelen is de toelatingsprocedure. De twee artikelen laten zien dat heel wat van de vragen van de toelatingsprocedure voor microbiële toepassingen niet relevant zijn. Een doelgerichte en hierdoor efficiëntere uitvoering van de procedure ligt dus voor de hand.”   

De twee artikelen laten zien dat heel wat van de vragen van de toelatingsprocedure voor microbiële toepassingen niet relevant zijn.
Jürgen Köhl

Duidelijke behoefte

Willem Ravensberg van belangenvereniging Artemis was bij beide publicaties betrokken als mede-auteur. Hij constateert dat beide artikelen in een duidelijke behoefte voorzien. "Vooraf hebben we geïnventariseerd bij de leden van Artemis op welk gebied onderzoek behulpzaam zou kunnen zijn bij het vereenvoudigen van de toelating. Daar zijn destijds drie knelpunten uit naar voren gekomen waarvan we nu deze twee hebben kunnen uitwerken. Met de uitkomsten van beide onderzoeken hebben we de leden van Artemis een hulpmiddel gegeven om een dossier op te bouwen, dat hun argumenten bij de aanvraag voor microbiële gewasbeschermingsmiddelen kracht bij kan zetten."

Derde knelpunt

Een derde knelpunt heeft nog niet tot een studie geleid: een onderzoek naar de genetische stabiliteit van micro-organismen. Willem Ravensberg: “Een wetenschappelijk onderzoek daarnaar gaat veel tijd kosten. En er moet ook een potje voor zijn om het te financieren.” Jürgen Köhl beaamt dit: “Een gedegen studie naar genetische stabiliteit zou een derde belangrijk onderwerp kunnen zijn om de benodigde wetenschappelijke onderbouwing voor een efficiënte regelgeving te leveren.”