Product

Canoco brengt ordening in ecologische data

Canoco 5.12 is verschenen! Canoco5 is een nieuwe generatie software voor ‘constrained and unconstrained’ ordening in ecologische toepassingen. Canoco 5 integreert ordening met regressie- en permutatie-methodologie voor een deugdelijke statistische modellering van ecologische gegevens. Canoco 5 werkt met zowel lineaire als unimodale methoden.

Ordening met Canoco 5 geeft inzicht in:

  • de structuur van biologische gemeenschappen
  • de relaties tussen planten- en dierengemeenschappen en hun milieu
  • de effecten van de hypothetische impact op het milieu en/of de biologische gemeenschappen daarin
  • de effecten van behandelingen van complexe ecologische en ecotoxicologische proeven op biologische gemeenschappen

Ordeningsdiagrammen kunnen direct nadat een ordening is berekend op het scherm worden getoond. Canoco heeft de unieke mogelijkheid rekening te houden met achtergrondvariatie, gespecificeerd door co-variabelen en door de uitgebreide mogelijkheden voor permutatie-tests, inclusief tests van interactie-effecten. Deze unieke mogelijkheden maken Canoco 5 bijzonder effectief bij het oplossen van problemen in het toegepast onderzoek.

Canoco is ontworpen voor ecologen, maar het programma wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in toxicologie, bodemkunde, geologie, volksgezondheidsonderzoek en marktonderzoek.