Nieuws

Kleine bijenkastkever (Aethina tumida) aangetroffen in Italië

Gepubliceerd op
3 oktober 2014

De kleine bijenkastkever (Aethina tumida, KBK) is aangetroffen in Calabrië in het zuiden van Italië. Deze voor Europa nieuwe soort parasiteert bijenvolken en kan grote schade aanrichten.

De eerste melding van de kleine bijenkastkever werd gedaan op 5 september jl. In 3 kleine volkjes gesitueerd in de gemeente Gioia Tauro werden zowel larven als adulten van de kever aangetroffen. Op 11 september werd door het Italiaanse Nationale Referentie Lab (NRL-IZS delle Venezie, Padua) gemeld dat het inderdaad om de Kleine Bijenkastkever gaat. Dit werd later bevestigd door het EU referentie laboratorium.

Bijenvolken geruimd

Op de locatie van de uitbraak werden de bijenvolken geruimd en werd de bodem behandeld met insecticiden om de mogelijk nog aanwezige kevers te vernietigen. Het ministerie van Gezondheid in Italiƫ heeft vervolgens maatregelen aangekondigd om de verspreiding van kleine bijenkastkever te monitoren. Binnen 20 km rond de uitbraak worden alle bijenstanden gecontroleerd. Bij een uitbraak wordt de gehele bijenstand vernietigd. Tevens is een vervoersverbod ingesteld in een zone 100 km rond de plek van de uitbraak. De duur en omvang van deze vervoersbeperking is afhankelijk van de verder ontwikkeling van de uitbraak.

Reisverbod

Bij de inspecties volgend op de eerste uitbraak zijn ondertussen (1 oktober 2014) op 15 andere locaties kevers en op 3 van deze locaties ook larven aangetroffen. Op basis van deze waarnemingen is de zone waarin een reisverbod geldt, uitgebreid. Dit reisverbod geldt uiteraard ook voor Nederlandse bijenhouders binnen dat gebied (zie kaart van het gebied).

Permanente vestiging kleine bijenkastkever in Europa

Gezien de omvang van de uitbraak moet rekening gehouden worden met een permanente vestiging van de kleine bijenkastkever in Europa. Echter momenteel is nog niet te overzien wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse bijenhouderij.