Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Dit landbouwbeleid wordt per 2020 herzien maar ook op dit moment zijn er al veel veranderingen. Wageningen University & Research doet onderzoek naar een nieuw landbouwbeleid en de mogelijke beleidsopties voor het GLB. Behalve voedselzekerheid, milieu en klimaat, gaat het ook om nieuwe doelen zoals volksgezondheid.

De hele voedselketen moet opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de komende decennia. Er is behoefte aan een geïntegreerd voedselbeleid dat de gehele biocyclus reguleert en optimaliseert, van boer tot bord en van voeder tot vlees.
Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research

Door Wageningen Economic Research is een rapport uitgegeven met trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het GLB na 2020. Het rapport biedt daarmee voeding voor een strategische discussie over de toekomst van het GLB.

Ga naar het rapport 'Het GLB na 2020'

Voor (agrarische) ondernemers werkzaam in de agri en food sector, is het in een veranderende markt van belang om hun kennis over het GLB en toepassingen in de praktijk bij te houden. Wat betekent dit nieuwe beleid? Welke invloed zal dit hebben op het financieel bedrijfsresultaat?
Waarmee moet er de komende jaren rekening mee worden gehouden?
In onderstaande filmpjes een korte schets:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer in het dossier