Genenbank

Waar Nederland ooit een vruchtbare rivierdelta was met eindeloze bossen en gevarieerde rivierbegroeiing, zijn we nu zuinig op alle stukjes natuur die we nog hebben. Natuurbeheerders willen daarbij verscheidenheid in hun landschap, maar ook robuuste beplanting die tegen een stootje kan. Met de Rassenlijst Bomen en de genenbank kunnen zij een verantwoorde beslissing nemen over de aanplant in hun gebieden. Voor een ruime variatie aan mooie gezonde bomen en struiken die goed zijn aangepast aan het klimaat en de bodem. Duurzaam groen dat ook de volgende generaties uitzicht biedt op een rijke biodiversiteit.

Natuurbeheerders staan voor een lastige taak. Er moet aandacht zijn voor biodiversiteit, maar ook voor houtproductie en natuurlijk voor de recreatieve waarde van het landschap.
Beheerders kunnen de rassenlijst bomen gebruiken om te kijken welke beplantingen het beste passen bij al die verschillende doelstellingen.
Behoud en herstel van het Nederlandse genetisch erfgoed is het doel van de ‘nationale genenbank’.

Bekijk de video

Dit filmpje laat zien welke rol dit bosterrein in Flevoland speelt bij het behoud van het unieke Nederlandse landschap. En hoe de rassenlijst bomen beheerders kan helpen om een verantwoorde beslissing te nemen over de aanplant in hun gebieden. De lijst helpt hen om het geschikte plantmateriaal te bestellen en de kwaliteit te controleren. Net als de genenbank is het een hulpmiddel om kwaliteit te verhogen en klanten optimaal te adviseren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan