varken hokverrijking

Hokverrijking voor varkens

Goede hokverrijking zorgt ervoor dat het varken kan eten, bijten, wroeten en spelen. Een brochure met informatie over hokverrijking voor varkenshouders en erfbetreders.

Het aanbieden van geschikte hokverrijking aan varkens is sinds 2003 wettelijk voorgeschreven via EU-regelgeving. De wettelijke norm voor hokverrijking is een zogeheten ‘open norm’, wat betekent dat het een doelvoorschrift is.

Het doel wordt aangegeven, maar de manier om dat doel te behalen, mag de dierhouder zelf vormgeven. Enerzijds geeft dat ruimte voor innovatie, anderzijds geeft dat echter minder houvast en duidelijkheid of de hokverrijking die gebruikt wordt, voldoet aan de wettelijke norm.

Deze brochure geeft informatie over hokverrijking, om een goede keuze te kunnen maken, maar hij geeft geen wettelijk minimum. Dat minimum wordt bepaald door de varkens zelf: hebben ze voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen en worden ongewenst gedrag en verwondingen daarmee voorkomen?