Kennisverspreiding Duurzame Visserij

Kennisverspreiding Duurzame Visserij

Twee projecten in het kader van kennisverspreiding voor een Duurzame Visserij zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Kennisverspreiding in de visserijsector draagt bij aan een duurzame en economisch rendabele Nederlandse zee- en kustvisserij, met oog voor de positie van de visser.

Kennisdossiers over Wind op Zee en Aanlandplicht

Op basis van Wageningse kennis en zijn een tweetal kennisdossiers ingericht voor de volgende onderwerpen:

- Aanlandplicht
De aanlandplicht is één van de belangrijkste maatregelen bij de laatste herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Waarom is er eigenlijk een aanlandplicht? En wat betekent dit voor de visserij?

- Kennis over wind op zee
De Noordzee is een drukke zee, met activiteiten in visserij, scheepvaart, handel, energiewinning, zandwinning, defensie en recreatie, en sinds enkele jaren ook offshore windparken. Wat is de invloed van dit meervoudig ruimtegebruik op de visserij?

Lees het in de dossiers op www.vistikhetmaar.nl.

Samenwerking voor Kennisverspreiding in het Visserijonderwijs