Kennisdoorstroming

(BO-20-011) - Thema BOGO richt zich op kennisdoorstroom vanuit DLO-onderzoek (BO) voor groen onderwijs op basis van de kennisbehoefte van docenten, studenten, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties, passende binnen de groene beleidsdoelen. De onderzoekers leveren in de BOGO-projecten bouwstenen aan voor gewenste onderwijsproducten. Binnen het thema worden diverse kennisverspreidingsprojecten uitgevoerd op het gebied van agro, natuur en regio. De volgende producten zijn mogelijk: gastcolleges, scholingsdagen voor docenten, masterclasses en bouwstenen voor curriculumontwikkeling en lesmateriaal. Het ministerie van Economische Zaken stelt in 2015 voor het BOGO-thema 805.000 euro (incl. btw) ter beschikking.