Beleidsimplementatie nota biologische landbouw en voeding

(BO-12.10-011)Biologische landbouw is een ambitieus landbouwsysteem. Deze ambities zijn terug te vinden in de Beleidsnota biologische landbouwketen 2008-2011 en zijn nader uitgewerkt in de kennisagenda ‘Biologische landbouw’ van het ministerie van Economische zaken, landbouw en innovatie. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn omschakeling naar biologische landbouw, de verbinding tussen biologisch en gangbare landbouw, de kans op concentratie van de biologische landbouw in bepaalde gebieden, de kennisbenutting en de monitoring van het Nationale Actieplan voor biologische landbouw.