Dierenwelzijn

(BO-12.10-002) Het blijvend gezond houden van dieren is erg belangrijk. Voor alle dierlijke sectoren vinden daarom onderzoeksprojecten plaats die gericht zijn op diergezondheid en managementmaatregelen die hieraan bij kunnen dragen. Binnen dit thema worden ook oplossingen gezocht voor de knelpunten in de bedrijfsvoering die voortkomen uit het bevorderen van natuurlijk gedrag bij dieren (kalveren bij de koe, onbeperkte weidegang van melkkoeien etc.). Dierziekten en zoönosen worden ook behandeld.