Duurzame & vitale bodems

(BO-12.10-005) Om landbouwbodems duurzaam en vitaal te krijgen en houden is inzicht nodig in onderliggende mechanismen enerzijds en praktische oplossingen met meerjarenperspectief anderzijds. Dit zowel voor de biologische als reguliere landbouwpraktijk. Niet invasieve bewerkingstechnieken, bemestingsstrategieën, organische stofkwaliteit, werken aan bodemvruchtbaarheid staan centraal.

Projecten over Duurzame & vitale bodems