Gezondheid & voeding

(BO-12.10-004) De biologische en duurzame sectoren worden verder ontwikkeld. De mogelijkheden van nieuwe producten worden verkend en er wordt gekeken naar de wensen van heel specifieke doelgroepen. Daarbij zijn smaak en gezondheid belangrijke ijkpunten. Gezondheid en voedselveiligheid worden ook behandeld in dit thema. Antibioticavrije ketens in de biologische varkenshouderij komen aan bod. Niet alleen wordt gekeken naar de mogelijkheden om de ketens te optimaliseren, maar ook wordt aandacht gegeven aan de gezondheidsstatus van de biologische varkensbedrijven (mens en varken) in relatie tot het optreden van de gevreesde MRSA bacterie.

Projecten over Gezondheid & voeding