Markt- & keteninnovaties

(BO-12.10-003) Binnen dit thema wordt bijgedragen aan inzichten in de bedrijfseconomische gezondheid van de biologische ketens, waarbij met name de primaire schakel centraal staat. Met de inzichten over de waardering van ingezette arbeid en kapitaal kan de keten in onderling overleg komen tot duurzame ketens. Ook wordt er bijgedragen aan de verruiming van de markt van duurzame producten. Nieuwe doelgroepen worden verkend en nieuwe afzetkanalen worden op hun merites beoordeeld. Er wordt gekeken hoe de sector haar duurzaamheidsimago kan versterken en er wordt gewerkt aan visievorming rondom de nu nog ongereguleerde aspecten van de biologische landbouw, de biologisch afbreekbare verpakkingen en nitriet.

Projecten over Markt- & keteninnovaties