Concurrentiekracht en toekomst agrocluster

(BO-12.06) - In dit thema worden veranderingen in en rond de agrarische sector in relatie tot het beleid van EL&I en maatschappelijke processen behandeld. Hierbij gaat het voornamelijk om macrovraagstukken op sociaaleconomisch terrein. De gevolgen voor landbouw en agribusiness van politieke en macro-economische ontwikkelingen en van ontwikkelingen in andere sectoren hoort hierbij. Daarnaast wordt benadrukt dat voor een perspectiefvolle, duurzame en concurrerende landbouw en visserij sterk ondernemerschap en innovaties van groot belang zijn.