Gebiedsgerichte Deltaprogramma's

(BO-11-015) Na de watersnoodramp van 1953 en het daarna ontwikkelde deltaplan is er veel veranderd in de Nederlandse situatie. Dijken moeten nu veiligheid bieden aan meer inwoners en het land is veel meer waard. Ook zal de klimaatverandering nieuwe uitdagingen voor waterbeheer met zich meebrengen. Dit vraagt om een nieuwe visie en aanpak omtrent waterveiligheid en het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater.

In 2015 en 2016 heeft Gebiedsgerichte Deltaprogramma's (BO-11-015) geen lopende projecten.