Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

(BO-12.11) - Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een domein overstijgend thema. Het Nederlandse landbouwbeleid wordt vormgegeven binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In 2014 start een nieuwe periode van zeven jaar met nieuwe of aangepaste doelen van het GLB. De nationale beleidsprioriteiten worden zo goed mogelijk binnen het nieuwe GLB verankerd. En hebben als doel: 1) de versterking van concurrentiekracht in combinatie met verduurzaming en innovatie en 2) de beloning voor (bovenwettelijke) maatschappelijke prestaties, op het terrein van natuur, milieu, waterbeheer, landschap, dierenwelzijn en diergezondheid.