Kennis

(BO-09) - Het onderzoek binnen BO-thema Kennis was gericht op: 1) het leggen van structurele verbindingen tussen groene kennisinstellingen (onderzoek, onderwijs en advies), bedrijfsleven en overheden ten behoeve van betere valorisatie en kennisverspreiding, en daarmee een bijdrage leverend aan innovatie, duurzaamheid en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt; 2) betere valorisatie, kennisverspreiding en kennisdoorstroom middels onderzoek, onderwijs en advies. Dit ter ondersteuning van innovatie voor bedrijfsleven, maatschappij en voor de realisatie van door beleid benoemde maatschappelijke doelen; 3) bouwstenen voor een innovatief en dynamisch kennissysteem en bijbehorende instrumenten, geïntegreerd op regionaal, nationaal en internationaal niveau.