Kennis en innovatiebeleid

(BO-09-002) Het beleid wenst betere betrokkenheid en samenwerking te willen faciliteren, onder andere door de focus op versterking van integrale kennisketens zoals verbeeld in de gouden driehoek. Dit zodat (geprogrammeerde) kennis op effectieve en efficiënte wijze gevaloriseerd wordt door doelgroepen. De onderzoeksresultaten vanuit dit deelthema faciliteren het ministerie van EZ (DAK) bij de opgave om gedegen beleid vorm te geven op het gebied van kennis en innovatie (voor zowel economische als maatschappelijke doeleinden). De projecten die onder dit deelthema zijn uitgevoerd zijn: 1) De programmeringsstudie Kennis- en Innovatiebeleid; 2) Regio aan zet; 3) Monitoring en evaluatie van de programma’s Natuur en Milieu Educatie (NME) en Leren voor Duurzame ontwikkeling (LvDO).