Natuur

(BO-11) - Het thema Natuur werd in 2015 Natuur en Biodiversiteit genoemd en tot en met 2014 was de naam Natuur en Regio. Het beleid van het thema is gericht op het stimuleren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het groen. Door burgers, ondernemers en maatschappelijke groepen, waaronder NGO’s en andere overheden. De tweede beleidsopgave is het realiseren en in stand houden van een voldoende hoeveelheid groen van een hoge kwaliteit ter bevordering van het welzijn van individu en samenleving, én het behoud van biodiversiteit.