Biodiversiteit

(BO-11-011) De achteruitgang van biodiversiteit is naast klimaatverandering een van de meest urgente duurzaamheidsproblemen. De voortdurende achteruitgang van de variatie van al het leven op aarde vormt, samen met de nauw verweven veranderingen in het klimaat, de grootste bedreiging van onze welvaart en ons welzijn. De hiermee verbonden maatschappelijke opgave is biodiversiteit voor toekomstige generaties te bewaren en beschikbaar te houden voor duurzaam gebruik.