Natuur in handen van mensen

(BO-11-013) Voor de mens is een groene omgeving van belang. Natuur is namelijk goed voor het welzijn en de gezondheid, de leefbaarheid in steden, de beleving van natuur en landschap, recreatief gebruik en toerisme. Om dit te behouden moeten mensen ook iets terugdoen voor de natuur. Hierbij is het belangrijk dat zij zich bewustzijn van de natuur en haar bedreigingen, zich betrokken voelen bij de natuur en ook een bijdrage leveren aan een goede instandhouding van de natuur. De titel 'Natuur in handen van mensen' geldt vanaf 2014.