Antibioticumproblematiek

(BO-43-013.03) - Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Doel van het beleid rondom antibioticaresistentie is de volksgezondheid zoveel mogelijk beschermen tegen de resistentierisico’s door het terugdringen van het gebruik van antimicrobiële middelen in de dierhouderij, het terugdringen van de aanwezigheid van resistentie bij ziekteverwekkende bacteriën en het voorkomen van de overdracht van resistentie van dier naar mens.