Duurzame Bodem

(BO-12.03-002) In het verleden stond bij landbouw vooral de maximale productie voorop. Nu, door eisen vanuit beleid en maatschappij, spelen functies gerelateerd aan milieu, biodiversiteit en klimaat ook een rol. Nieuwe innovatieve vormen van bodembeheer zijn nodig om aan de eisen van deze tijd te kunnen voldoen. In de bodem komen fysische, chemische en biologische processen samen. Deze hebben ieder hun effecten, maar kunnen verzwakt of versterkt worden door interactie. Het is dus belangrijk om de bodem te benaderen als een integraal duurzaam en gezond complex.

Projecten over Duurzame Bodem