Fytosanitair

(BO-12.03-018) - Het Fytosanitair onderzoeksprogramma heeft als doel om de introductie en verspreiding van quarantaine organismen te voorkomen om zo tot een betere ziektebestrijding- en beheersing te komen. Hierdoor kan uiteindelijk gestopt worden met de permanente en noodzakelijke input van gewasbeschermingsmethoden en dat draagt bij aan een duurzamere landbouw. Het is noodzakelijk om kennis en methodes te ontwikkelen voor deze quarantaine organismen en deze kennis up-to-date te houden en te verspreiden.