Innovatieve tuinbouw

(BO-12.03-006) De emissies van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu moeten in de glastuinbouw verminderd of voorkomen worden. Bij de teelt van paddenstoelen ligt de focus op het verminderen van de benodigde hoeveelheden compost en dek-aarde en het zoeken naar alternatieve groeimedia. Daarvoor worden nieuwe technieken en/of concepten ontwerpen en getoetst. Tevens kunnen deze nieuwe duurzamere systemen een bijdrage leveren aan andere duurzaamheidsvraagstukken bijvoorbeeld rond kwaliteit, duurzame waterhuishouding, klimaat en arbeid.