Milieu en gewasbescherming

(BO-12.03-019) - Het onderzoek op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en milieu is gericht op versterking van de Nederlandse inzet in en uitwerking van de Europese wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Met dit onderzoek wordt nadere invulling gegeven aan de normen en criteria van de EU Verordening 1107 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

Het onderzoek biedt essentiƫle steun aan de versterking van de Nederlandse inzet in de ontwikkeling en verdere uitwerking van Europese wet- en regelgeving in Brussel en Parma (EFSA) enerzijds en aan de nadere uitwerking en implementatie van deze regelgeving voor de Nederlandse situatie anderzijds. Daarbij ligt de nadruk op oppervlaktewater.

Bij emissiereductie blijft de aansluiting met ander onderzoek vanuit de glastuinbouw en de aansluiting op topsectorenonderzoek een aandachtspunt.


Projecten over Milieu en gewasbescherming