Plantgezondheid

(BO-12.03-003) Om de doelstellingen van het Convenant Gewasbescherming te voldoen moet de milieubelasting door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder teruggebracht worden. Hiervoor is het nodig om geïntegreerde gewasbeschermingsstrategieën te verbeteren en door te ontwikkelen. De prioriteiten ligger hierbij o.a. op het meten en versterken van bodemgezondheid, beheersing van ziekten en plagen in de fruitteelt, voorspelling van biologische bestrijding van trips in vollegrondsgroenten- en kasgewassen en het ontwikkelen van nieuwe methoden voor beheersing van wortelonkruiden.

Projecten over Plantgezondheid