Verduurzaming veehouderijketen

(BO-12.02) - Het thema Verduurzaming veehouderijketen heeft als beleidsdoelstelling dat de veehouderij zich in 2023 heeft ontwikkeld tot een economisch internationaal concurrerende sector, die produceert met respect voor dier, mens en milieu en draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving. Naast technologische innovaties wordt dit complexe veranderingsproces gekenmerkt door het leggen van nieuwe verbindingen en het vormen van open, ketengerichte netwerken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Met aandacht voor gangbare en biologische veehouderij.

Projecten over verduurzaming veehouderijketen